Smanjenju visine mjesečnih predujmova poreza na dobit odnosno dohodak

Porezna uprava može, temeljem zakonskih odredbi, određenim skupinama poreznih obveznika koji su zbog nastanka posebnih okolnosti obustavili poslovanje ili su nastavili poslovati u smanjenom opsegu utvrditi predujam poreza na dohodak ili dobit u manjem iznosu, odnosno u iznosu od 0,00 kuna na dva načina, po službenoj dužnosti ili temeljem predanog zahtjeva. 

Porezni obveznici koji su obveznici plaćanja predujmova i koji imaju pravo na smanjenje obveze predujma su:

  • fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost te dohodak utvrđuju na temelju vođenja poslovnih knjiga i 
  • obveznici poreza na dobit. 

Utvrđivanje smanjenja predujma poreza Porezne uprave po službenoj dužnosti

  • Porezni obveznici koji su zbog nastanka posebnih okolnosti obustavili poslovanje temeljem odluka nadležnih institucija (npr. Odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, Klasa: 810-06/20-01/17, Ur.broj: 511-01-300-20-01 od 19. ožujka 2020.) za koje Porezna uprava ima saznanja, Porezna uprava će „po službenoj dužnosti“ utvrditi predujam poreza na dobit i predujam poreza na dohodak u iznosu od 0,00 kuna.
  • Ovom mjerom se obuhvaća porezna obveza koja dospijeva na naplatu u ožujku 2020. godine, dakle i predujam za veljaču 2020. 

Više o uvjetima smanjenja predujmova:

https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Vijest.aspx?NewsID=2881&List=Vijesti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *