Potpora za poduzetnike u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)

Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)

Mjere se odnose na poslodavce iz sektora:

– prijevoza i skladištenja

– djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića

– poslodavci iz djelatnosti zdravstvenog turizma

– radno – intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije – tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaj

– poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave),

– i drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti.

Gore navedeni sektori i poslodavci čine Prihvatljive sektore i poslodavce.

Dokumentacija koju uz Zahtjev dostavlja Poslodavac koji ima poteškoća u poslovanju zbog posebnih okolnosti:

– Dokaze o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, problema u transportu i isporuci robe ili nabavci repromaterijal i sirovina i drugo.

– Obrazloženje pada prihoda: Dostaviti tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev sa istim mjesecom prethodne godine, uz projekcija prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine.

-Prihvatljiv je pad veći od 20%.

-Zavod u svrhu dokazivanja opravdanosti potpore za očuvanje radnih mjesta kada iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva opravdanost može zatražiti i drugu dokumentaciju npr. kvartalnu Prijavu PDV-a za usporedno razdoblje 2020./2109. i sl

Na sljedećim linkovima su osnovne informacijama i uvjetima za korištenje mjera te sva potrebna dokumantacija:

https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-ocuvanje-radnih-mjesta/

http://mjere.hr/admin/wp-content/uploads/2020/03/KORONAVIRUS-20-03-2020-PDF.pdf

PREDAJA ZAHTJEVA:

(Predaja zahtjeva biti će moguća od 23. ožujka u 00:01)
https://mjera-orm.hzz.hr/predaja-zahtjeva/

DOKUMENTACIJA (dodatna):

Odluku Stožera civilne zaštite RH

https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-%20mjere%20ograni%C4%8Davanja%20dru%C5%A1tvenih%20okupljanja,%20rada%20trgovina.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *