Mjere pomoći gospodarstvu

Objavljeno: 17. 03. 2020

Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila paket mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa. Ima ih ukupno 63, a glavni cilj im je očuvanje radnih mjesta i isplate plaća.

Neke od mjera:

– Odgoda i/ili obročna otplata javnih davanja.

– Uvođenje moratorija na kreditne obveze klijenata po postojećim plasmanima.

– Odobrenje novih kredita za likvidnost gospodarskim subjektima za financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja tzv. hladni pogon (izuzev kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama) u suradnji s poslovnim bankama.

– Mjera uvođenja Stand still-a tj. obustave izvršenja svih mjera prisilne naplate prema svim dužnicima (pravnim ili fizičkim osobama) u razdoblju od tri mjeseca.

– Krediti za likvidnost i radni kapital (plaće i radni kapital izuzev obveza prema financijskim institucijama) ročnosti do tri godine.

– Provođenje reprograma od strane kreditnih institucija prema označenim klijentima po ubrzanom postupku bez reklasifikacije u status neispunjavanja obveza.

– Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenima koronavirusom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *